Договор публичной оферты

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Адвокатського бюро «ГЕРМАН та ПАРТНЕРИ», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://lawoffice.in.ua (далі -« Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» – проекти (драфти) юридичних документів: договорів (угод, правочинів), звернень, заяв, позовних заяв, заперечень, відзивів та інше ;

 «Інтернет-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://lawoffice.in.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Продавця та товари, які їм надаються.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари та надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

 «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів на Інтернет-сайті, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів на Інтернет-сайті;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Інтернет-сайті.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата товару здійснюється в режимі он-лайн на Сторінці Сайту.

5.2. Оплата передбачає повну передоплату товарів представлених на Інтернет-сайті.

5.3. При не надходження коштів Інтернет-сайт залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови поставки замовлення

6.1. Поставка товарів, придбаних на Інтернет-сайті, здійснюється  в режимі он-лайн на Сторінці Сайту шляхом  його скачування.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити поставку товарів за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити  товар на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення на Інтернет-сайті;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та поставку товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://lawoffice.in.ua

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.3. Оплата Покупцем оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата здійснення акцепту.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-сайт для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. Термін дії договору

10.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11. Юридичні реквізити Виконавця

 

Адвокатське бюро «ГЕРМАН І ПАРТНЕРИ»

Рахунок згідно станд. IBAN: UA033052990000026003050021299

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО  305299

КОД ЄДРПОУ 40949032

Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Європейська, буд. 10, оф. 10

Платник єдиного податку

Есть вопросы?
Мы на связи и всегда готовы помочь решить Вашу проблему не словом, а делом!
Получить консультацию
Почему Адвокатское бюро
"Герман и Партнеры"?

Мы всегда стоим на страже Ваших интересов и готовы защитить от случая

Профессионализм
8 лет практики
300 выигранных дел
Надежность
Конфиденциальность, персонализированный договор
Оперативность
Время – деньги,
100 % соблюдение сроков
Честность
Прозрачные условия,
аргументированные цены
Обратный звонок
Свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Купить договор
Заполните данные и перейдите к оплате!
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Доработать договор
Свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Заявка на консультацию
Свяжемся с Вами в ближайшее время!
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Оставить отзыв
Ваше имя:
Ваш E-Mail: (не публикуется на сайте)
Ваш отзыв:
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×